Vecka 51

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd
Viktigt samarbete mot våldsbejakande extremism I torsdags var det dags för Nordic Safe Cities toppmöte där jag tog initiativ till att vi i de nordiska länderna nu går samman och intensifierar arbetat för att bekämpa våldsbejakande extremism. I Nordic Safe Cities deltar över 20 nordiska städer i syfte att öka tryggheten och säkerheten för invånarna. Precis som andra borgmästare runt om i Norden ser jag våld från individer och grupperingar som en av de största säkerhet- och trygghetsutmaningarna som vi står inför. Stockholm är en stad för alla, vi ska kunna röra oss fritt och våldet ska inte få begränsa oss – det är en mycket viktig fråga för mig.

Polisen i de nordiska länderna har redan nu ett bra samarbete och stort utbyte av information, men städerna har saknat en formaliserad samverkan och ett enhetligt arbetssätt. Därför är jag glad att vi nu genom Nordic Safe Cities kommer att dela med oss av lärdomar och hitta verktyg för att effektivare kunna bekämpa våldsbejakande extremism. Genom samarbetet med de nordiska städerna understryker vi än en gång vikten av de demokratiska värdena i våra nordiska städer.

Halvering av antalet brott på Medborgarplatsen
I veckan uppmärksammade jag och Christoffer Järkeborn, Södermalms stadsdelsnämndsordförande, de fantastiska resultaten av vår satsning på Medborgarplatsen och Björns trädgård under året.

I stadens trygghetsmätning 2017 upplevdes dessa platser som mycket otrygga av Södermalmsborna. Enligt polisens händelserapporter och anmälningsstatistik var området hårt utsatt för ordningsstörningar och brott dygnet runt och området kring tunnelbanan kategoriserades som en öppen drogscen.

I budgeten för 2019 fick Södermalms stadsdelsförvaltning 1,5 miljoner kronor för att genom platssamverkan arbeta för ökad trygghet på Medborgarplatsen och Björns trädgård. En del av detta handlade om att öka viljan hos en bred grupp invånare, besökare och näringsidkare att stanna kvar, och inte bara passera området. Genom ny gestaltning av platsen, fokus på grönska och färg, bättre renhållning och belysning, utemöbler, konstgräsmatta och en rad aktiviteter började människor trivas i miljön och den sociala kontrollen av platsen ökade. Och nu ser vi också resultatet i brottsstatistiken:

Antalet anmälda brott har halverats 2019 i jämförelse med 2018 samma period (från 261 till 138 stycken anmälda brott)
De upptäckta narkotikabrotten har mer än halverats 2019 i jämförelse med 2018 (från 73 till 22 anmälda brott).
Våld i offentlig miljö har halverats mellan 2018 och 2019 (från 30 till 15 anmälda brott)
Fickstölderna har gått ner rejält mellan 2018 och 2019 (från 41 till 12 anmälda brott)
Noll sexuella ofredanden under 2018 och 2019
När jag inför valet presenterade vår modell för platssamverkan hämtade jag inspiration från USA och hade titeln ”Från Manhattan till Medborgarplatsen – vad kan Stockholm lära av New Yorks trygghetsarbete?” Det känns därför extra tillfredsställande att kunna följa denna positiva utveckling. Nu fortsätter vi det trygghetsskapande arbetet tillsammans med stadsdelen och aktörerna på Södermalm.

Ny anläggning för att fånga in koldioxid
I måndags var det dags för invigning av Sveriges första anläggning för att fånga in koldioxid från bioenergi och jag var på plats tillsammans med energiminister Anders Ygeman och miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr mfl. Stockholm Exergi har nu etablerat en spännande testanläggning i Värtan, målet är dock att bygga en fullskalig anläggning för att minska utsläppen av koldioxid. Tekniken heter bio-CCS, Bio Carbon Capture and Storage, och anläggningen är den första i sitt slag i Sverige. Avskiljning på ett kraftvärmeverk kommer att innebära att koldioxiden efter förbränning fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och därefter infiltreras i porös bergart under högt tryck. Tekniken med koldioxidavskiljning är högaktuell och jag välkomnar alla initiativ för att förverkliga teknikens möjligheter. Läs gärna mer här.

Julkampanj med Farstamoderaterna
Jag smygstartade veckan på bästa sätt redan i söndags genom att kampanja tillsammans med Moderaterna i Farsta. Vi träffade väljare i Farsta centrum och diskuterade bland annat hur vi ökar tryggheten i stadsdelen och vad vi i den grönblåa majoriteten levererat under det första året vid makten. Stort tack till Moderaterna i Farsta som hade förberett så fint med varm glögg och pepparkakor. Det uppskattades av både stora som små.

Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd
Denna vecka besökte jag panncentralen i Bredäng som ägs av Svenska bostäder. De nya hyresgästerna presenterade sin verksamhet och berättade om sina ambitioner för framtiden, både för panncentralen och de kulturaktörer som verkar i lokalerna. Det finns mycket potential och det ska bli spännande att följa utvecklingen. När Leo Razzak tog över lokalerna blev han intervjuad i Stockholmdirekt och några av planerna går att läsa om här.

Årets sista stadsbyggnadsnämnd, som traditionsenligt är den mest ärendetyngda, har präglat veckan då vi beslutade om ca 8000 bostäder i olika skeden. Flertalet av de ärenden som har kommit upp nu är ärenden som har tagit många år att få fram. Alvik Östra och Marievik vid Liljeholmen utgör två exempel som totalt innehåller nästan 2 300 bostäder. Örnsbergs industriområde och Kristinebergs slott med 700-1200 bostäder respektive 890 bostäder är ytterligare exempel på projekt som visar på nämndens- och stadsbyggnadskontorets ambition att nå bostadsmålet.

Ett annat viktigt ärende som vi gått fram med är den multihall som KFUM och Serneke ska bygga i Hagastaden. Det är positivt och viktigt att vi får in fler aktörer som vill bygga idrottshallar och kulturfastigheter i Stockholm. Om detta pratade jag med P4, vilket går att lyssna på här.

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd
Jag var under helgen i London för att uppleva den brittiska valrörelsen, jag följde med den konservativa parlamentsledamoten Greg Hands på bland annat dörrknackning och debatt. I hans valkrets Chelsea och Fulham röstade många för att Storbritannien skulle stanna i EU, och han ledde själv den lokala Remain-kampanjen. Nu argumenterar han för att folkomröstningens resultat bör respekteras, men att det är viktigt att lämna ordnat genom en deal och på ett sätt som säkrar rätten för EU-medborgare att få bo kvar i landet. Det är särskilt i dessa valkretsar som de konservativa måste vinna, nu när man är ett Brexit-parti under Boris Johnson.

Nästa vecka är det sammanträde i fastighetsnämnden, och då ska vi besluta om verksamhetsplanen för 2020. En viktig fråga handlar om trygghet på och kring stadens idrottsanläggningar. Tyvärr kan vi se ett generellt problem med skadegörelse och inbrott på våra idrottsanläggningar. Därför ansöker vi nu i fastighetsnämnden om 6,85 miljoner kronor från stadens trygghetsfond. Totalt handlar det om åtta olika ansökningar för trygghetsåtgärder över hela staden.

Häromdagen besökte jag Husby tillsammans med Carl-Oskar Bohlin, moderaternas bostadspolitiske talesperson och David Josefsson, riksdagsledamot och Göteborgsmoderaternas ordförande. Jag visade upp den plats där Svenska Bostäder stoppats att måla om sina gråa fastigheter i Husby, trots att det skulle öka trivseln i området. Detta med anledning av för strikt kulturklassning. Vi kan inte låta byråkrati och politik hindra utvecklingen i ett bostadsområde.

På Moderaternas partistämma fick jag nyligen med mig mitt parti i den här frågan, och jag är även glad att Carl-Oskar och David tog sig tid att komma hit. För även om politik ibland handlar om de långa linjerna, handlar det ibland faktiskt också om något så enkelt som att få sätta upp lite mer färg i ett bostadsområde.