Delta i Kungsholmsresan för att utveckla Moderaternas politik

Moderaterna på Kungsholmen vill gärna se ditt engagemang i att
vidareutveckla partiets politik för Kungsholmen. Under hösten påbörjar de tre
moderatföreningarna i stadsdelen ett arbete för att utveckla ny moderat
politik med sikte på valåret 2018, detta leds av en arbetsgrupp som vi vill
inbjuda dig att delta i. Arbetet syftar till att Moderaterna ska stå väl rustade i
valrörelsen på Kungsholmen med egna lokala idéer, budskap och förslag
som är attraktiva och relevanta för väljarna på Kungsholmen och Essingen.

För att ta fram vår Kungsholmspolitik behöver vi moderater genomföra en
gemensam resa tillsammans inför 2018 där vi möter invånare, medlemmar
och näringsidkare för att under valåret kunna landa i en valplattform med
tydliga och relevanta budskap. En arbetsgrupp kommer att ansvara för
arbetet med vägledning och återrapportering till föreningsstyrelserna. Under
vägen kopplas gruppens arbete ihop med den politikutveckling som sker hos
partiet nationellt och regionalt och gruppen kommer lyssna in
Kungsholmsbornas syn på stadsdelens utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Slutmålet är att gruppen innan valåret ska utarbeta ett förslag till
valplattform för Moderaterna på Kungsholmen och peka ut viktiga frågor och
budskap som partiet bör driva på Kungsholmen under valrörelsen.

Vi vill gärna se ditt engagemang i arbetet för att ta fram idéer för ett bättre
Kungsholmen. Det kan ske genom att delta i själva arbetsgruppen men också
genom att du i ett senare skede skickar in idéer till arbetsgruppen eller deltar
vid de aktiviteter som gruppen arrangerar.

Anmäl intresse att delta i arbetsgruppen genom att skicka dina
kontaktuppgifter per mail till gabriella.s.larsson@gmail.com

Ditt engagemang behövs!

Kungsholmsmoderaterna
S:t Göransmoderaterna
Essingemoderaterna