Kungsholmssamtalet

Tisdag den 12 november, kl. 18.00

Varmt välkommen till en kväll med samtal och diskussion om hur vi ska utveckla tryggheten på Kungsholmen och Essingen.

Efter önskemål från medlemmarna att få bli mer delaktiga i utformningen av politiken testar vi nu ett nytt koncept. Målet är att höra vad du, som lever och verkar på Kungsholmen och Essingen tycker. Vilka utmaningar möter du i din vardag samtidigt som vi vill inspirera till nya lösningar. Vi vill därför bjuda in till samtalskvällar där vi genom diskussioner i smågrupper vill inspirera till nya tankar, idéer och lösningar.

Första ämnet är: Hur skapar vi en säker miljö på Kungsholmen och Essingen där alla kan känna sig trygga?

Kvällen inleds med att vi lyssnar till Jesper Ackinger, projektchef för Platssamverkan på Stockholms Stad, som kortfattat berättar om hur tryggheten ser ut idag och hur staden arbetar med dessa frågor. Därefter inleder vi runda-bordet-samtal där vi i smågrupper sitter och samtalar om ämnet. Kvällen avslutas med en kort sammanfattning från varje bord där vi får inspireras av det viktigaste de kommit fram till under samtalen.

Kvällen riktar sig till alla som bor och verkar på Kungsholmen och Essingen så ta gärna med vänner som inte är medlemmar i partiet.

Varmt välkomna!

Dag: tisdagen den 12 november
Tid: kl. 18.00 – 19.30
Plats: Tap Room, Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31
Anmälan: senast 11 november via mail till kungsholmen@moderaterna.se