Stort grattis till er som deltagit i de två inledande programpunkterna i höstens Utbildningsprogram!

Den 20 augusti var vi i Stadshuset och lyssnade på Sten Nordin, därefter guidades vi runt i Stadshuset.
En mycket lyckad kväll, med mycket god anslutning.

I går den 10 september var vi i Landstingshuset och lyssnade på Landshövdingen Chris Heister.
Sten Nordin och Chris Heister höll båda mycket inspirerande och intressanta föredrag.

Dessa kvällar gav mycket information om Stockholm, vår stads ställning i världen, och dess betydelse för övriga delen av vårt land.

Nu återstår två utbildningskvällar denna höst,
den 8. oktober lyssnar vi på Stadsdelsnämndens ordförande.
Den 5 november är det Stefan Fölsters tur att hålla ett föredrag för oss.

Utbildningskvällarna är ett samarbete mellan föreningarna Essingen, Kungsholmen, S.t Göran.
Det innebär att från vår förening så är Staffan Olsson och Tina Ghasemi ansvariga.