Uppladdning inför EU-valet

Uppladdning inför EU-valet avklarat!
Stort tack till Gunnar Hökmark som med sitt inspirerande och kunniga tal såg till att
kvällen blev lyckad!
Gunnar tyckte efteråt att de frågor som kom visade att deltagarna hade ett genuint intresse av EU-frågor!