Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Hej! Bifogat nedan finner ni verksamhetsberättelsen och revisorns revisionsberättelse för 2023. Vänligen, Kungsholmsmoderaternas styrelse

Verksamhetsberättelse