VILL DU SITTA I STYRELSEN?

God fortsättning på det nya året!

Nu börjar det dra ihop sig till Kungsholmsmoderaternas årsmöte, som kommer att hållas den 10 februari 2016. Vid årsmötet väljs även styrelsen för kommande verksamhetsår.

Om du är medlem i Kungsholmsmoderaterna och kan tänka dig att ingå i vår styrelse eller har förslag på en lämplig kandidat, kontakta valberedningens ordförande Johan Möller per e-post (jm@almmoller.se) så snart som möjligt och senast den 27 januari 2016.

Som styrelsemedlem är du med och fattar beslut i styrelsen, ordnar arrangemang som t.ex. medlemsträffar, kampanjer, utbildningar och mingel m.m. Som styrelseledamot har du stora möjligheter att utforma aktiviteter och driva frågor i föreningen. Styrelsearbetet ger även en utmärkt plattform för träffar och diskussioner om aktuella frågor med andra politiskt intresserade.

Information om hur du blir medlem finns här.

Information om vilka som ingår i den nuvarande styrelsen och deras ansvarsområden hittar du här.

Varmt välkommen med din anmälan!