Tina Ghasemi
Ordförande
ghasemi.tina@gmail.com
0704-47 46 45
Övriga uppdrag: Förbundsstyrelsen (led.)

 

Lou-Ann Wejke
Vice ordförande, medlemsansvarig och kontaktperson M-kvinnor
louann.wejke@gmail.com
073-654 44 47
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), sociala delegationen (ers.), kommunfullmäktige (ers.), Stadsteatern Kulturhuset (ers.), nämndeman i Svea Hovrätt

 

Börje Häggman
Ledamot, ansvarig för företagsbesök, representant i företagarrådet
borje.haggman@gmail.com
072-740 35 86
Övriga uppdrag: Socialnämnden (ers.), kommunfullmäktige (led.), Kungsholmens stadsdelsnämnd (ers.), SKL (ers.)

 

Christer H Sjöblom
Ledamot och sekreterare
christer.sjoblom@stockholm.se
070-551 55 80
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), kommunfullmäktige (ers.)

 

Jonas Jeppson
Ledamot, utbildningsansvarig
jonas_jeppson@hotmail.com
073- 416 48 51

 

Jimmy Svensson
Ledamot, ansvarig för politikutveckling och diskussionskvällar
jimmy_svensson85@hotmail.com

 

Edwin Erickson
Ledamot, bitr. valledare
edwinerickson58@gmail.com

 

Hugo Bäckelid
Ledamot, valledare
hugobackelid@gmail.com

 

Sophie Eliasson Luttu
Ledamot, kontaktansvarig MUF
eliassonluttu@gmail.com

 

Yvonne Sawert
Ledamot, ansvarig för sociala medier
yvonne@sawert.se
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers.)

 

Andreas Moilanen
Ledamot, kassör
andreas@moilanen.se
070-349 64 07

 

Sofia Arkelsten

Ledamot

 

 

Adjungerade ledamöter:
Beatrice Ask
Inger Koch

Valberedning:
Johan Möller (sammankallande)
Inger Koch
Anita Mofors

Kontaktperson M-seniorer: Henry Samuelson

Revisor: Henry Samuelson
Revisorssuppleant: Peter Beckman