Tina Ghasemi
Ordförande
ghasemi.tina@gmail.com
0704-47 46 45
Övriga uppdrag: Förbundsstyrelsen (led.)

 

Lou-Ann Wejke
Vice ordförande, medlemsansvarig och kontaktperson M-kvinnor
louann.wejke@gmail.com
073-654 44 47
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), sociala delegationen (ers.), kommunfullmäktige (ers.), Stadsteatern Kulturhuset (ers.), nämndeman Svea Hovrätt

 

Börje Häggman
Ledamot, ansvarig företagsbesök
borje.haggman@gmail.com
072-740 35 86
Övriga uppdrag: Kommunfullmäktige (led.), Moderata Företagarrådet Stockholms stad och län (vice ordf.), arbetsmarknadsnämnden (ers.), SKL (ers.),  Stockholm business region – SBR (ers.)

 

Christer H Sjöblom
Ledamot, sekreterare
christer.sjoblom@stockholm.se
070-551 55 80
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.).

 

Alicja Lindell
Ledamot, ansvarig sociala aktiviteter
alicja.lindell@gmail.com
0708–228297
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers.)

 

Eric Lennerth
Ledamot, ansvarig politikutveckling
eric.lennerth@gmail.com
070-668 43 36

 

Edwin Erickson
Ledamot, bitr. kampanjledare, bitr. utbildningsansvarig
edwinerickson58@gmail.com
Övriga uppdrag: Micasa Fastigheter i Stockholm AB (ers.), nämndeman i Förvaltningsrätten

 

Hugo Bäckelid
Ledamot, kampanjledare
hugobackelid@gmail.com
Övriga uppdrag: nämndeman Förvaltningsrätten

 

 

Vakant
Ledamot, kontaktansvarig MUF

 

Yvonne Sawert
Ledamot, ansvarig webb/sociala medier, bitr. ansvarig verkamhetsbesök
yvonne@sawert.se
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers.), nämndeman Förvaltningsrätten 

 

Andreas Moilanen
Ledamot, kassör
andreas@moilanen.se
070-349 64 07

Barbro Fällman
Ledamot, utbildningsansvarig
barbro.faellman@retorikcentrum.se

 

Adjungerade ledamöter:
Inger Koch

Valberedning:
Johan Möller (sammankallande)
Inger Koch
Anita Mofors

Kontaktperson M-seniorer:
Henry Samuelson

Revisor: Henry Samuelson
Revisorssuppleant: Peter Beckman