Tina Ghasemi
Ordförande
ghasemi.tina@gmail.com
0704-47 46 45
Övriga uppdrag: Förbundsstyrelsen (led.)

Lou-Ann Wejke
Vice ordförande, medlemsansvarig och kontaktperson M-kvinnor
louann.wejke@gmail.com
073-654 44 47
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), sociala delegationen (ers.), kommunfullmäktige (ers.), Stadsteatern Kulturhuset (ers.), nämndeman i Svea Hovrätt

Börje Häggman
Ledamot, ansvarig för företagsbesök
borje.haggman@gmail.com
072-740 35 86
Övriga uppdrag: Kommunfullmäktige (led.), Moderata Företagarrådet Stockholms stad och län (vice ordf.), arbetsmarknadsnämnden (ers.), SKL (ers.),  Stockholm business region – SBR (ers.)

Christer H Sjöblom
Ledamot, sekreterare
christer.sjoblom@stockholm.se
070-551 55 80
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), kommunfullmäktige (ers.)

Jonas Jeppson
Ledamot, utbildningsansvarig
jonas_jeppson@hotmail.com
073- 416 48 51

Jimmy Svensson
Ledamot, ansvarig för politikutveckling och diskussionskvällar
jimmy_svensson85@hotmail.com

Edwin Erickson
Ledamot, bitr. kampanjledare
edwinerickson58@gmail.com
Övriga uppdrag: Micasa Fastigheter i Stockholm AB (ers.)

                            

Hugo Bäckelid
Ledamot, kampanjledare
hugobackelid@gmail.com

Sophie Eliasson Luttu
Ledamot, kontaktansvarig MUF
eliassonluttu@gmail.com

Yvonne Sawert
Ledamot, ansvarig sociala medier
yvonne@sawert.se
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers.)

Andreas Moilanen
Ledamot, kassör
andreas@moilanen.se
070-349 64 07

Sofia Arkelsten

Ledamot

Adjungerade ledamöter:
Beatrice Ask
Inger Koch

Valberedning:
Johan Möller (sammankallande)
Inger Koch
Anita Mofors

Kontaktperson M-seniorer:
Henry Samuelson

Revisor: Henry Samuelson
Revisorssuppleant: Peter Beckman