Tina Ghasemi
Ordförande
ghasemi.tina@gmail.com
0704-47 46 45

Lou-Ann Wejke
Vice ordförande, medlemsansvarig och kontaktperson M-kvinnor
louann.wejke@gmail.com
073-654 44 47
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), sociala delegationen (ers.), kommunfullmäktige (ers.), Stadsteatern Kulturhuset (ers.), nämndeman Svea Hovrätt

Sofia Fölster
Andre vice ordförande
sofia.folster@gmail.com

Christer H Sjöblom
Ledamot, sekreterare
christer.sjoblom@stockholm.se
070-551 55 80
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led.), ordf. sociala delegationen

Yvonne Sawert
Ledamot, ansvarig webb/sociala medier, ansvarig politikutveckling
yvonne@sawert.se
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers.), nämndeman förvaltningsrätten och tingsrätten

Alicja Lindell
Ledamot, ansvarig politikutveckling
alicja.lindell@gmail.com
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers.)

Hugo Bäckelid
Ledamot, kampanjledare
hugobackelid@gmail.com
Övriga uppdrag: nämndeman förvaltningsrätten

Barbro Fällman
Ledamot, ansvarig sociala aktiviteter
info@retorikcentrum.se

Tryggve Engelbert
Ledamot, kampanjansvarig
tryggve.engelbert@gmail.com

Lars Hellman
Ledamot, ansvarig sociala aktiviteter
llhhellman@gmail.com

John Lilliesköld Myhrman
Ledamot, utbildningsansvarig
john.e.mhyrman@hotmail.com

 

Kevin Åhlqvist
Ledamot, kontaktansvarig MUF
kevincool3@hotmail.com

 

Adjungerade ledamöter:
Inger Koch
Börje Häggman

Valberedning:
Johan Möller (sammankallande)
Inger Koch
Per Wilhelmsson

Kontaktperson M-seniorer:
Henry Samuelson

Revisor: Peter Beckman
Revisorssuppleant: Jimmy Svensson