Ordförande
John Lilliesköld Myhrman
john.e.mhyrman@hotmail.com

Lou-Ann Wejke
Vice ordförande, medlemsansvarig 
louann.wejke@gmail.com
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led), sociala delegationen (ers), kommunfullmäktige (ers), Stadsteatern Kulturhuset (suppleant), nämndeman Svea Hovrätt, Servicenämnden (ers)

Alicja Lindell
Andra vice ordförande, ansvarig sociala aktiviteteter 
alicja.lindell@gmail.com
Övriga uppdrag: utbildningsnämnden (ers), ombud Medborgarskolan, kontaktperson M-kvinnor

Christer H Sjöblom
Ledamot, sekreterare
christer.sjoblom@stockholm.se
070-551 55 80
Övriga uppdrag: Kungsholmens stadsdelsnämnd (led), ordf. sociala delegationen

Börje Häggman
Ledamot, utbildningsansvarig
borje.haggman@gmail.com
Övriga uppdrag: ledamot i Stockholms Fullmäktige samt suppleant i SBR/Stockholm Business Region, ersättare i Arbetsmarknadsnämnden. Ledamot i Företagarrådet Sverige, vice ordförande i Företagarrådet Sthlm stad o län, Ombud Storsthlm ( tidigare KSL )

Lilly Engfeldt
Ledamot, informationsansvarig, kontaktperson M-kvinnor
lillyengfeldt@gmail.com
073-639 36 47 

 
Tom Granaas 
Ledamot 
 

Rita Valanko
Ledamot, kampanjansvarig
rita.valanko@gmail.com
070-552 83 26

Michael Tiemann
Ledamot, kassör
tiemannconsulting@gmail.com
072-384 82 90

 

 

 

Valberedning:
Johan Möller (sammankallande)
Per Wilhelmsson

Kontaktperson M-seniorer:

Revisor: Peter Beckman
Revisorssuppleant: Jimmy Svensson