Kungholmsmoderaterna är lokal förening för Moderaterna i Kungsholmens församling. Föreningen har drygt 250 medlemmar och har verksamhet både internt och utåtriktat och är lokal företrädare för moderaterna.

En av föreningens uppgifter att vara lokal kontaktyta mot väljare på Kungsholmen för att föra ut våra idéer. En minst lika viktig uppgiften är att framföra synpunkter från sympatisörer och medlemmar till de politiker som representerar Kungsholmen.

Föreningen anordnar regelbundna medlemsmöten med intressanta talare som beskriver vår politik på alla olika nivåer. Dessutom genomför vi även utbildningar och bedriver kampanjer.

Föreningen välkomnar alltid nya medlemmar bland moderata sympatisörer som önskar engagera sig politiskt eller enbart vill uttrycka sitt stöd för moderaterna.

Om du vill vara med och engagera dig lite extra är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.