Kungsholmen ska vara en trygg stadsdel för alla

Moderaterna vill bryta de senaste årens negativa trend med ökad otrygghet, skadegörelse och klotter. Kungsholmen ska vara en trygg stadsdel att leva, verka och bo i.

Kungsholmen ska vara stadsdelen för alla åldrar

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Det är vi, alla boende i stadsdelen, inte stadens politiker, som bäst vet vilken förskola våra barn ska gå på. Vem vi vill vända oss till när vi blir sjuka eller vem som ska hjälpa oss när vi blir äldre.

Kungsholmen ska vara en gröna och levande stadsdelen

Stadsdelen har en unik mix av vatten och gröna parker och närhet till stadens puls. Moderaterna vill att Kungsholmen och Essingeöarna ska vara en levande stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, butiker och restauranger.

Är du intresserad av politiska utvecklingsfrågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med att utveckla politiken? Hör då gärna av dig till någon av oss i styrelsen.