Årets första kampanj

Lördagen den 25 januari, kl. 13.00-15.00, T-banan Västemalmsgallerian

SVERIGE BEHÖVER ETT MAKTSKIFTE SÅ SNART SOM MÖJLIGT

Moderaternas utgångspunkt är att hela Sverige ska jobba. Flit, företagsamhet och viljan att göra rätt för sig är det som byggt Sverige starkt.

I dag lever närmare en miljon människor av bidrag i stället för att arbeta. Framför allt utrikes födda och unga utan utbildning står utanför arbetsmarknaden.

Det ska alltid löna sig att arbeta
• Bidragstak för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.
• Skattelättnader som skulle innebära 500 kronor mer i plånboken varje månad för vanliga familjer.
• 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet.

Fler enkla jobb och nya vägar in på arbetsmarknaden
• Kraftigt sänkta anställningskostnader för dem som behöver det mest.
• Tredubblat tak i RUT-avdraget.
• Förstajobbet-anställning med möjlighet att lära sig jobbet på jobbet.

Tydliga krav på dem som lever på bidrag
• Utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskolekompetens.
• Ökade aktivitetskrav i försörjningsstödet.

Varmt välkommen att kampanja med oss lördagen den 25 januari. Eller kom förbi och prata politik med oss. Vi ses kl. 13.00-15.00 vid T-banan i Västermalmsgallerian.