Årsmötet 2012

Tisdagen 13 mars avhölls föreningens årsmöte. Vi var ett 50-tal samlade moderater i Landstingshuset för att dels bland annat bevilja ansvarsfrihet och välja ny styrelse, dels lyssna på handelsminister Ewa Björlings intressanta föredrag om Sveriges export- och investeringsfrämjande samt handelspolitik.

Vår ordförande Johan Möller tackades av efter flera år i styrelsen. Han kommer att behålla sina politiska uppdrag, men behöver ägna mer tid åt sina 5 tidskrifter som han startat den senaste tiden.

Till ny ordförande valdes undertecknad som varit vice ordförande de senaste åren. Jag är glad och stolt över detta uppdrag och ser framemot att kämpa för fler valvinster för vårt fina parti.

Till ny vice ordförande valdes Staffan Olsson, som suttit i föreningsstyrelsen tidigare. Madeleine Nilsson och Ivan Gerle valdes också in som nya ledamöter i styrelsen.

Vi återkommer inom kort med mer information vad gäller kampanjer, utbildningar, medlemsmöten m.m. efter vårt konstituerande sammanträde där vi även ska planera vårens aktiviteter.

På återseende!

Tomas Ahlberg
Ordförande