Årsmötet 2013

Den 4 mars hade vi Kungsholmsmoderater Årsmöte i Landstingshuset.

Ordförande Tomas Ahlberg redogjorde på bilden för den ekonomiska ställningen.
Essingeordförande Ian Lauritzen var ordförande för mötet.
Föreningens vice ordförande Staffan Olsson var mötessekreterare.

 

 

Valberedningens ordförande Inger Koch redogjorde för valberedningens förslag!

 

 

 

 

Vår medlem Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, höll ett mycket uppskattat och engagerat föredrag

 om Svensk Välfärdspolitik. Efter mötet fanns möjlighet till frågor, vilket utnyttjades flitigt.

 

 

 

 

Under kvällen uppvaktades Hans Jennel, här på bilden med ordf.Tomas Ahlberg,

med anledning av sin 90-årsdag,
samt för sitt mångåriga engagemang i Föreningen.
Hans ställde även i år upp som revisorssuppleant.

Mötet var som vanligt mycket trevligt och välbesökt, och efter
avslutat möte, vidtog mingel, där kex ost och vin serverades.

 

 

 

 

 

Följande ansvarsfördelning beslutades på mötet:

Tomas Ahlberg – ordförande
Staffan Olsson – 1a vice ordförande och utbildningsansvarig
Madeleine Nilsson – 2a vice ordförande och kassör
Christer Sjöblom – sekreterare
Börje Häggman – kampanjansvarig
Per Wesslau – delansvarig kampanjer
Ivan Gerle – delansvarig kampanjer
Aylin Farid – medlemsansvarig
Armin Persiano – delansvarig medlemmar
Tina Ghasemi – delansvarig utbildningar
Jonas Lilleberg Eriksson – ansvarig för politikutveckling
Joel Laurén – ansvarig för sociala medier, web, facebook, twitter etc


Följande kontaktpersoner valdes:

M-kvinnor – Anita Mofors och Aylin Farid
M-seniorer – Per Wesslau
Representant företagarråd – Börje Häggman
Borgerligt alternativ – Christer Sjöblom och Anita Mofors

Följande adjungerande valdes:

Beatrice Ask
Inger Koch
Christer G Wennerholm

 

 

 

Tack för ännu ett trevligt möte!

Tomas Ahlberg
Ordförande