Christian Ekström – Fastighetsskatten och dess konsekvenser

Tisdagen den 11 maj, kl. 18.00 - 19.00, digitalt via Zoom

FASTIGHETSSKATTEN OCH DESS KONSEKVENSER
Den föreslagna fastighetsskatten kommer drabba fler än man tror och mer än vad man tror. Christian Ekström är VD för Skattebetalarna och han kommer förklara vad exakt det nya förslaget till fastighetsskatt skulle innebär och vad som skulle bli dess konsekvenser om det blev verklighet.
Anmälan som vi vill ha senast den 10 maj, görs till kungsholmen@moderaterna.se
Varmt välkomna!