Hur kan politiken göras mer transparent och lättillgänglig och hur kan du som medlem påverka?

INSTÄLLT! Tisdagen den 18 maj, kl.19.00-20-00, digitalt via Zoom

TYVÄRR, MÅSTE VI MEDDELA ATT EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT OCH FRAMFLYTTAT. VI ÅTERKOMMER MED ETT NYTT DATUM SÅ SNART DET ÄR FASTSTÄLLT.
”En stark demokrati bygger på informerade och kunniga medborgare, människor som är villiga att avsätta tid och kraft för förtroendeuppdrag och en vital och ärlig samhällsdebatt”.(Ur moderaternas idéprogram för 2020 talet).
Varmt välkomna till diskussionskväll med våra ledamöter i stadsdelsnämnden, Lou-Ann Wejke och Christer Sjöblom som kommer bland annat att berätta om:
  • Vilka sakområden stadsdelsförvaltningen arbetar med
  • Hur kan medborgarna lyfta frågor, förslag, synpunkter, klagomål till stadsdelsnämnden
  • Hur återkopplar stadsdelsförvaltningen medborgarnas frågor, förslag, synpunkter, klagomål