Kallelse till årsmöte den 5 mars

Kallelse till årsmöte! Moderaterna på Kungsholmen (Essinge-, Kungsholms- och S:t Göransmoderaterna) har nöjet att bjuda in alla våra medlemmar till ett gemensamt årsmöte.

Vi inleder kvällen med ett samtal med Arba Kokalari, som är en av Moderaternas toppkandidater till det stundande Europaparlamentsvalet.

”Moderaternas vision om att EU behövs som ett verktyg för att bygga fred, frihet och möjligheter för människor var det som en gång gjorde att jag blev politiskt engagerad. Hotet mot klimatet, oredan i migrationspolitiken, ökad organiserad brottslighet och ett alltmer aggressivt Ryssland är problem som vi möter på hemmaplan men som kan lösas bäst med hjälp av EU. Sveriges intressen måste försvaras i ett alltmer splittrat EU. Bryssel behöver skakas om med ny energi och EU-parlamentet behöver representeras av nya röster som står för framtidshopp och på folkets sida, inte byråkraternas.”

Därefter följer respektive förenings årsmöte och kvällen avslutas med ett gemensamt mingel där dryck och tilltugg serveras till självkostnadspris (50 kr).

Datum och tid: Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 18.30, inpassering från kl. 18.15

Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Anmälan: Görs till kungsholmen@moderaterna.se eller Facebook senast den 1 mars

Motioner och handlingar: Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen till handa senast den 19 februari, gärna via kungsholmen@moderaterna.se

Årsmöteshandlingarna hittar du här:

Verksamhetsberättelse 2018

Ärsbokslut 2018

Inkomna motioner

Motionssvar