Kärnkraft – varför då?

Torsdagen den 21 november, kl. 18.00-19.30

Vi har nöjet att bjuda in till ett medlemsmöte med Mattias Lantz, teknologie doktor i experimentell kärnfysik. Mattias Lantz är ordförande för analysgruppen som sammanställer och analyserar fakta kring kärnkraft och strålning.

Kärnkraften debatteras åter intensivt, men vad handlar debatten om och vad borde den handla om? Vad påstås i debatten och vad är det som saknas? Mattias Lantz ger en snabb genomgång om vad kärnkraften är, dess roll i elsystemet nationellt och globalt och hur den kan bidra i klimatutmaningen. Hur ser risker och kostnader kring kärnkraften ut jämfört med andra alternativ? Har vi råd med ny kärnkraft, eller snarare, har vi  råd att vara utan den?

Varmt välkommen!

Dag: torsdagen den 21 november
Tid:18.00-19.30
Plats: Blaiseholmsgatan 4A