Kick-off för politikutveckling

Varmt välkommen till en kväll med politikutveckling inom arbetsmarknads-, utbildnings- och företagarpolitik hos Kungsholmsföreningarna den 2 juni klockan 18.00 i praktsalen, Stora Nygatan 30. Anmälan sker genom utbpakungsholmen@moderat.se eller genom eventsidan på facebook.I Stockholms stad har nya moderaterna påbörjat ett arbete med att utveckla partiets politik för att möta stadens framtida utmaningar och börja forma vår politik mot valet 2018. Den 2 juni kommer alla våra medlemmar att få chansen att bidra till det arbetet. Vi har bjudit in ordföranden för gruppen som ska leda utvecklingen av vår politik för arbetsmarknad och utbildning, Johanna Sjö samt Jennie Lindqvist som ingår i gruppen för utveckling av vår näringslivs- och företagarpolitik. Vi startar kvällen 18.00 med ett trevligt mingel. Därefter kommer Johanna och Jennie att presentera sina gruppers arbete följt av en diskussion i smågrupper där Johanna och Jennie deltar. En sekreterare i varje grupp kommer att anteckna och därefter ser vi till att våra idéer och synpunkter sänds till arbetsgrupperna som en resurs i deras fortsatta arbete.

Detta är vår möjlighet att bidra med egna tankar och vårt Kungsholmsperspektiv till arbetet för Moderaterna i Stockholms stad. Detta blir första av tre tillfällen för politikutveckling som kommer att fortsätta under hösten med teman så som stadsbyggnad, äldreomsorg och trygghet.