Medlemsmöte med Johan Forssell, den 6 september

Det ska vara ordning och reda i svensk migrationspolitik. Under flera år hade Sverige ett regelverk som på nästan varje punkt skiljde sig från övriga EU:s. En tydlig lärdom från flyktingkrisen är att det skapade mycket stora problem, varav många ännu ligger framför oss. Nu är hög tid att sluta med kortsiktiga lösningar och istället skapa långsiktiga regler. Därför behöver migrationspolitiken skärpas på en rad områden, till exempel gällande försörjningskravet vid anhöriginvandring.

En fråga som Johan har arbetat väldigt mycket med är det framväxande skuggsamhället. Sverige saknar i dag kontroll över hur många människor som vistas illegalt i Sverige. Uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50.000 personer. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag av myndighet och domstol, väntas stiga med över 40.000 personer på fyra år. Vi måste med kraft motverka denna utveckling. Återvändandet ska prioriteras och polisen behöver få effektivare verktyg i sitt arbete med inre utlänningskontroll och verkställighet av utvisningar.Essinge-, Kungsholms- och S:t Göransmoderaterna bjuder in till ett medlemsmöte under pågående valrörelse med Johan Forssell, moderaterna migrationspolitiska talesperson.

Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Tid: 6 september, kl. 18.30

Varmt välkommen!