Talarkväll med Finanseregionrådet Irene Svenonius

Onsdagen den 9 juni, kl. 17.00-18.00, Zoom

Det extraordinära situationen som Stockholm just nu befinner sig i till följd av den pågående pandemin sätter press på våra välfärdssystem. Situationen är naturligtvis en alldeles särskilt stor utmaning för sjukvården. Hur arbetar regionen för bekämpa spridningen av COVID-19 och hjälpa de som insjuknar? Kommer regionen klara av det tryck som nu finns på sjukvården?
På talarkvällen har vi glädjen att få ta emot Irene Svenonius. Irene är sedan 2017 Region Stockholms Finansregionråd och hon kommer besöka oss för att berätta och diskutera om regionen och sjukvårdens utmaningar i spåren av en pågående pandemi.
Plats: Via Zoom (länk skickas vid anmälan).
Anmälan: Anmälan görs till kungsholmen@moderaterna.se senast tisdag den 8/6 – 2021.
Välkomna!