Trygghet och uppstart Stockholm

Tisdagen den 20 april, kl. 18.30 (digitalt)

Tisdag den 20/4 har vi äran att inbjuda er till en talarkväll med Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr.
Post Corona: Stockholm är inte endast Sveriges huvudstad utan dess obestridliga ekonomiska centrum och staden genererar ungefär en tredjedel av Sveriges samlade bruttonationalprodukt. Stockholms framgång är därför viktig för hela landets framgång. Det kommer en tid när pandemin är över och när Stockholm kommer behöver nystart för att inte regionen och hela landet ska lida för stor skada av nedstängningen. I en tid när Sverige har en regering som är passiv så kommer Stockholm behöva ta ledartröjan och själva ta ansvar för sin egen och hela regionens utveckling. Vad är vår strategi för att ge Stockholm en nystart? Anna kommer berätta om läget och vår strategi för att ge Stockholm en nystart.
Trygghet: Förutom nystart så har arbetet med att förbättra tryggheten i staden varit en av Moderaternas viktigaste vallöften. Hur går det i arbetet med trygghetsfrågorna i staden och vad kommer att hända framöver på området? Anna kommer berätta om situationen i Stockholm och vårt arbete med trygghetsfrågorna framåt.
Varmt välkomna!
Du anmäler dig  på e-post kungsholmen@moderaterna.se och får sedan en Zoomlänk via mail att ansluta med. Senast den 18 april önskar vi ta emot dina anmälan.