Välbesökt medlemsmöte om migration och tiggeri

Gårdagskvällens medlemsmöte i samarbete med föreningarna Kungsholmen, S:t Göran, Essinge och Bromma blev mycket välbesökt. Beatrice Ask och Elisabeth Svantesson hade bjudits in för att tala om migrationspolitiken med anledning av de stämmobeslut som moderaterna fattade i oktober, uppgörelsen med regeringen på migrationsområdet samt om tiggerifrågan.

Efter deras anföranden ställdes många intressanta frågor och diskussionerna fortsatte länge vid efterföljande mingel. Stort tack till alla deltagare!


En liten påminnelse! Nu på lördag, den 7 november kl.12.00-13:30, träffas Kungsholms-, S :t Görans- samt Essingemoderaterna vid Västermalmsgallerians huvudentré för gemensam kampanj. Kom gärna förbi och träffa oss då!

Nu kan du även bli medlem genom den smidiga betaltjänsten swish – läs mer här.

Foto: Börje Häggman